Đang Thực Hiện

Dynamics Assignment

I need a dynamics project done.

Kỹ năng: Kĩ thuật cơ khí, Cơ điện tử, Vật lý

Xem thêm: microsoft dynamics project, project need, segway project system dynamics, dynamics project bid, project server dynamics, fluid dynamics code, install vbadvanced dynamics

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Delhi, India

Mã Dự Án: #14796862

Đã trao cho:

AhsanMujahid1

A proposal has not yet been provided

₹850 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹1240 cho công việc này

bipinkumar007

Please send the complete info in msg. I am a mechanical engineer and have helped many masters student with their project. Please let me know if interested,thanks Relevant Skills and Experience mechanical engineering Thêm

₹1500 INR trong 1 ngày
(39 Đánh Giá)
5.7
₹1300 INR trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
3.8
danorinah

Am expert in physics dynamics.. Hire me

₹1050 INR trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
2.4
hamzarasool

hello i an an engineer and can surely help you in dynamics project lets discuss this in inbox thanks

₹1500 INR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.6