Đã Hủy

I am looking for Ansys Aqwa Expert. -- 2

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

zhkhan89

I specialize in advanced CFD calculations (geometry preparation - SpaceClaim, meshing - ANSYS Meshing / Fluent Meshing, solving - Fluent / CFX, postprocessing - Fluent/ CFD Post / Ensight), engineering calculations, si Thêm

$100 USD trong 3 ngày
(9 Nhận xét)
5.2