Need an expert in Automative Propulsion Engineering

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hello

I need an Need an expert in Automative Propulsion Engineering immediately.

Please apply.

Kĩ thuật cơ khí Kĩ thuật Matlab and Mathematica Kĩ thuật điện Toán học

ID dự án: #36657490

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình₹6438 cho công việc này

kazemmojtama

Hello, good time Hope you are doing well I'm expert in MATLAB/Simulink, Python, Java, JavaScript and C++ programming and by strong mathematical and statistical background, have good flexibility for solve your project. Thêm

₹12500 INR trong 7 ngày
(28 Nhận xét)
6.5
bchandra1955

sure will support you Better you hire me at Inr 777/hr rate >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

₹2500 INR trong 7 ngày
(172 Nhận xét)
6.7
rainbow

I am post graduate of Automotive engineering I am an expert in Automative Propulsion Engineering I can help you with Automative Propulsion Engineering Please discuss more details of work

₹7000 INR trong 7 ngày
(55 Nhận xét)
6.3
Chhammana

Hello there!! I am a aeronautical phd, i am well familiar with the propulsion systems. Please contact me for more details

₹7000 INR trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.6
officialhamza88

Hello, I am Hamza, an Electrical Engineering graduate from Nust. I understand that you need an expert in Automative Propulsion Engineering and immediately. I believe in making a good client-seller relation. I would m Thêm

₹6000 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
engmarcogorge

hello sir Iam expert in Automative Propulsion Engineering you can freely contact me for more details

₹2500 INR trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Maishthemaster

I have work in vehicle industry for more than 6 six years with enough experience on automotive propulsion. I can make upto your expectations.

₹7000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0