Need a Mechanical Engineering Expert

Đã hoàn thành Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành

Project for Amin Tawan

This is a mechanical engineering task for Mr. Amin.

Thanks.

Kĩ thuật cơ khí Kĩ thuật Kĩ thuật điện Kĩ thuật hóa học Điện tử

ID dự án: #37511348

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

Được trao cho:

amintawan

Hello I am intterested in your project and I can help you with it. let's discuss more details on chat.

₹500 INR / giờ
(8 Đánh Giá)
3.1

2 freelancer chào giá trung bình ₹538/giờ cho công việc này

Bhartifreelancer

Dear Client, Greetings!!!!!!! I have gone through your initial project information of Mechanical Engineering writing. I am glad to mention that I have extensive experience in various subjects in academic writing incl Thêm

₹575 INR / giờ
(6 Nhận xét)
2.5