Đã Đóng

PIPESIM for steady state Thermal Hydraulic - 03/12/2017 14:36 EST

3 freelancer đang chào giá trung bình $95 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(7 Nhận xét)
3.4
$30 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
ayamismail91

A proposal has not yet been provided

$100 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0