Đã hoàn thành

simple report related to fluid mechanics

Được trao cho:

khubaibsyed

I can do your report related to Fluid Mechanics

$35 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

nevamalap

Hello, I'm interested in your project. Please check your PMB.

$35 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.1
bojan1979

Hello, Please see your PMB

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
chaklalajob

mechanical engineer - masters in mechanical engineering - currently working - Chk your pmb

$35 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
1.4