Đang Thực Hiện

steel and GFRP -- 2

Được trao cho:

(74 Đánh Giá)
5.5

3 freelancer chào giá trung bình£83 cho công việc này

(24 Nhận xét)
5.2
Expertshut

I have a Master’s degree and experience of more than 5 years in this industry. You can see an example of one of those projects in my portfolio here: https://www.freelancer.com/u/expertshut I can generally write 10-15 Thêm

£20 GBP trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
3.1