Experienced public relations specialist needed to distribute press release to Vietnamese media outlets immediately

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need a press release distributed to journalists from Vietnamese media outlets listed in the media list as late as Wednesday morning. I have the press release and materials ready. It's basically for a technology client with a search engine product.

Media Relations Thông cáo báo chí Quan hệ công chúng (PR) Quảng cáo Truyền thông Tiếp thị qua Internet Journalism Local Job Public Speaking

ID dự án: #37205912

Về dự án

13 đề xuất 1 tháng trước đang mở

Địa điểm: Ho Chi Minh City, Vietnam

13 freelancer chào giá trung bình$473 cho công việc này

moizdzo3l

Greetings, I'm excited to assist you in distributing your press release to Vietnamese media outlets for your technology client's search engine product. I understand the importance of reaching the right journalists and Thêm

$399 USD trong 7 ngày
(18 Nhận xét)
6.4
topacademics

Hello I will give you very good press releases writing. I am a PhD writer with 10 years of experience. I have worked on several similar projects of press releases writing, and can deliver professional press releases t Thêm

$480 USD trong 1 ngày
(24 Nhận xét)
5.8
arwamoizds

Hi, I'm an experienced professional with a strong background in press release distribution and media outreach. I have a deep understanding of the technology industry and the Vietnamese media landscape. With my experti Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(12 Nhận xét)
4.8
keshavkalra90

Experienced public relations specialist for immediate press release distribution to Vietnamese media outlets ----------------------------------------------------------------------------------------------- Delivering Thêm

$375.57 USD trong 40 ngày
(2 Nhận xét)
3.1
anisurrehmanuss

Hi there, thanks for considering me for this job. I understand that you need a press release distributed to Vietnamese media outlets late Wednesday morning and I am confident that I can provide the best solution for th Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lvjamestattoos

I am writing to express my strong interest in SEO and Business Marketing Executive/Professional Writing and Social Media Marketing Management and Social Media Marketing Strategies. With my comprehensive experience and Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tadinhkien

Greetings! How are you today? Thanks for posting this job. I have checked your project description. I'm living in VietNam. I can do your project. Contact me with all the details and requirements for your project for fu Thêm

$750 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lthoaithuong0306

1. Kinh nghiệm: Tôi có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương tự và đã tham gia vào các dự án tương tự trước đây. Điều này giúp tôi hiểu được quy trình làm việc, các yêu cầu và thách thức có thể phát sinh trong dự á Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
raykuschert

Hello, I am a part time writer for a national newspaper in Vietnam. I have also lived in Vietnam for 10 years. Knowing a bit about the media here I can assist you in the distribution of this media release. Please le Thêm

$750 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0