Đang Thực Hiện

Media Upload Part 2

Add real-time features, improve the user interface; and complete the user model. See the attached document.

Kỹ năng: Objective C

Xem thêm: add media, media interface, upload form complete, projets ajax upload media, upload interface, jeroenwijering upload media player, upload media fire, remote upload media fire

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Hamilton, Canada

Mã Dự Án: #1675785

Đã trao cho:

siuyung

Hired by the Employer

$500 USD trong 14 ngày
(3 Đánh Giá)
3.8