Đang Thực Hiện

Project for AngelicaMD

As per agreement to write a medical litreture review article------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng: Viết y học

Xem thêm: litreture review, article review medical, write medical, medical review article, medical article review, medical writing project, write review article medical, write medical article, write review medical article, medical review writing, write medical article review, write medical review article, medical project writing, litreture, writing medical review article, write scientific review article, writing medical review, write product review article, writting medical review article, writing medical project, write review article, write newspaper review article, write project review, write review article getafreelancer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Makkaa, Saudi Arabia

Mã Dự Án: #1671781

Đã trao cho:

AngelicaMD

Hi, Thanks for posting the project for me. Pls see PM. Thanks, Angelica

$100 USD trong 20 ngày
(2 Đánh Giá)
3.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $88 cho công việc này

kharenivy0405

ensure that it is accurate & consistent

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
KulsoomQ

Hi, I have read your job posting & feel that I am a perfect fit for your job. I am a doctor doing specialization in obstetrics & Gynecology. Your job really appeals me & I am eagerly waiting to hear from you. Hope w Thêm

$100 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ayahara

Real name : semangkin national : Indonesia Dear sir,,, i was read abuoth your projetc but it's not spesific project can you tell me for spesific this froject.for example waht about : autism, AIDS, effect signal for Thêm

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0