Đã Đóng

Formulation development for Methylergometrine tablets

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹18000 cho công việc này

Scientifictech

Hello I am a Pharmacist holding major in formulation development and design and can help you to formulate the product in a professional manner. Discuss more details in chat. Regards Dr Abbas Hamdani

₹18000 INR trong 10 ngày
(20 Nhận xét)
4.7