Đang Thực Hiện

Menu child mismatch

Rearrange menu and submenu definition + other small issues

Kỹ năng: Joomla, PHP

Xem thêm: wordpress sites small issues, atahualpa child menu, submenu, php parent child menu, menu issues, query parent child menu, menu submenu, small issues, submenu joomla extended menu

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Leicester, Italy

Mã Dự Án: #1712206

Đã trao cho:

satheesh001

Hired by the Employer

£25 GBP trong 2 ngày
(6 Đánh Giá)
3.1