Find Jobs
Hire Freelancers

Next.js Expert - Affiliate Management System

$1500-3000 USD

Đã đóng
Đã đăng vào 30 ngày trước

$1500-3000 USD

Thanh toán khi bàn giao
I require a knowledgeable specialist in [login to view URL], [login to view URL] and MERN stack to design and develop an effective Affiliate Management System akin to AffiliateWP. Key Features To Include: - Commission tracking: Vital to calculate the earnings of each affiliate accurately. - Affiliate registration: Smooth and user-friendly process for affiliates to join the system. - Performance analytics: Essential for affiliates to monitor their productivity and results. Required Integrations: - CRM system: To manage affiliate information efficiently. - E-commerce platform: For seamless traffic and sales tracking from affiliate links. - Email marketing platform: To streamline communication with affiliates. Design Preferences: - Minimalist design: The design should be clean, uncluttered, and easy to navigate, aligning with minimalism. Ideal Skill Set: - Profound knowledge of [login to view URL], [login to view URL], and MERN stack. - Experience in building similar affiliate management systems. - Capabilities to integrate the listed third-party platforms. - A keen eye for minimalist design aesthetics. YOU MUST ABSOLUTELY USE GIT, WORK FROM THE MAIN BRANCH, AND COMMIT A TON.... We need to see active work and want you to use GitHub PROPERLY. Not all this dodgy junk that freelancers who are hiding that they are on multiple projects do. I expect to see work. Say "Strawberry Shortcake" to indicate that you have read this at the start of your message.
Mã dự án: 37950783

Về dự án

157 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 30 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của JAPAN
Yomitan-son, Japan
4,9
52
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 12 9, 2012

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.