Đã Đóng

add Break even , Trailiing Stop ,Expiry add ,Side Panal on My forex ROBOT

2 freelancer chào giá trung bình$125 cho công việc này

(163 Nhận xét)
6.4
ahmedalaoui

Hello I am a pro coder in mql4 and mql5, i have also my own products on mql5 market. You can check my profile for reviews about jobs that i did [login to view URL]

$100 USD trong 10 ngày
(63 Nhận xét)
5.7