Đã Đóng

AmbiBroker indicator

I want to develop amibroker indicator

Kĩ năng: Metatrader, PHP, Kiến trúc phần mềm, Lập trình C++, Amibroker Formula Language

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) giza, Egypt

ID dự án: #32012992

2 freelancer chào giá trung bình$115 cho công việc này

stevensunday18

Hello, I am a seasoned and expert software developer who has successfully created highly efficient trading for numerous brokers and platforms. My skills include MQL4/5 for Metatrader 4/5, NT 7/8 for Ninjatrader 7/8, Thêm

$200 USD trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
4.1
ganesanselvaraj6

I am interested, provide me your indicator details. I am working for amibroker formula language. Thank you

$30 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0