Đã hoàn thành

GOOD FOREX EA

Được trao cho:

ForexHero

Prove : Deposited : 1 k usd Profits : 29 k usd (+2900 % ) ID : 11005754 PW : [login to view URL] Server : ICMarkets-Demo01 Max lot : 0.64 Lot size Max DD : 4 % my website : [login to view URL]

$10 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
2.1