Đã hoàn thành

Identify new macd/low high

I have an EA that is currently working, but I need a mod that identifies when the Macd has changed below the zero line and then when the price makes a new low this checks that the Macd has made new low.

Kỹ năng: Metatrader

Xem thêm: MACD, macd low, low, identify, low price, metatrader macd, price metatrader, metatrader mod, nse scripts years high low, mt4 swing high low, mt4 high low pending order, high low javascript, high low day script ninja, formula find high low values nifty min data excel, expert high low open close mql, daily high low close calcolation, cost thousand high low, bse script time high low, macd line, price checks, metatrader price

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) newport, United Kingdom

Mã Dự Án: #1031013

Đã trao cho:

xrustx

Hi, thx for invation , see PM please

$30 USD trong 0 ngày
(42 Đánh Giá)
5.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

tatapuiu

Please check your PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(135 Đánh Giá)
6.3