Đã hoàn thành

MetaTrader EA Script to FXCM platform Strategy Script

Được trao cho:

ProCodeCorp

Hello, I can do it fine.

$50 USD trong 2 ngày
(11 Đánh Giá)
4.2

5 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

Barash777

Please, check your PM.

$50 USD trong 3 ngày
(8 Nhận xét)
6.7
MarceloAptrafx

Dear Sir, Please check your PMB. Best Regards, Marcelo

$250 USD trong 5 ngày
(80 Nhận xét)
6.6
trivietsales

Hi, Is it FXCM stategy trader? I can help you to make the conversion. Thanks, trivietsales

$250 USD trong 5 ngày
(15 Nhận xét)
5.5
fxprogrammer

Hello, please, check the PM. Regards, Alex.

$150 USD trong 3 ngày
(7 Nhận xét)
3.3