Đang Thực Hiện

MetaTrader EA Script to FXCM platform Strategy Script

I want to convert a Moving Average EA(MetaTrader EA) to working on FXCM platform strategy.

FXCM platform : [url removed, login to view]

I will send the Moving Average EA by PM.

Kỹ năng: Metatrader

Xem thêm: strategy, metatrader c, ea, convert strategy, script metatrader, metatrader convert, platform script, script platform, dbfx metatrader, pending script metatrader, script fxcm, moving average strategy, metatrader script working, metatrader script, metatrader platform, metatrader ea, finding source codes metatrader, ecn broker metatrader adjustment, strategy candles, moving average, crack version metatrader, code writers metatrader, metatrader moving average, moving average metatrader, metatrader trailing stop script

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Shenyang, China

Mã Dự Án: #1025873

Đã trao cho:

ProCodeCorp

Hello, I can do it fine.

$50 USD trong 2 ngày
(11 Đánh Giá)
4.2

5 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

Barash777

Please, check your PM.

$50 USD trong 3 ngày
(8 Đánh Giá)
6.7
MarceloAptrafx

Dear Sir, Please check your PMB. Best Regards, Marcelo

$250 USD trong 5 ngày
(80 Đánh Giá)
6.6
trivietsales

Hi, Is it FXCM stategy trader? I can help you to make the conversion. Thanks, trivietsales

$250 USD trong 5 ngày
(15 Đánh Giá)
5.5
fxprogrammer

Hello, please, check the PM. Regards, Alex.

$150 USD trong 3 ngày
(7 Đánh Giá)
3.3