Đã hoàn thành

MQL4 indicator modification

Hello,

I need to modify "Volty Channel Stop on jurik-for [url removed, login to view]" and same code in it's EA "Volty on jurik Trailing Stop [url removed, login to view]".

I want to use "10.2 TMA slope [url removed, login to view] [url removed, login to view]" to automatically adjust the "extern double Kv = 2;" according to the current TMA slope.

To Add these lines:

Use TMA Slope: True/False

TMA Slope 0.8=3 // If TMA Slope is above +/- 0.8 set Kv=3

TMA Slope 0.4=2 // If TMA Slope is between +/- 0.4 and +/- 0.79 set Kv=2

TMA Slope 0=1 // If TMA Slope is below +/- 0.39 set Kv=1

That is it. Thank you

Kĩ năng: Metatrader

Xem nhiều hơn: tma slope true mq4, tma slope mql4, volty channel stop, tma slope mq4, mql4 c, Mql 4, kv, ea indicator, trailing stop metatrader, extern, tma indicator, jurik, tma, indicator want, slope indicator, wadib, modify mql4, want set channel, set trailing stop, mq4 double, metatrader indicator mq4, code mql, metatrader stop, metatrader modify, modify indicator

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) Sharjah, United Arab Emirates

ID dự án: #4553259

Được trao cho:

ElSakr

I can do that, contact me.

$30 USD trong 1 ngày
(14 Đánh Giá)
4.0

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

gFreelancer4U

I am ready to start!

$30 USD trong 3 ngày
(45 Nhận xét)
4.5