Đang Thực Hiện

Tradestation To MQL - Simple Indicator

I need to translate a simple indicator from TradeStation to MQL4.

The word file attached contains the Code and a few pictures of how it should look.

I need the code as open source

The name of the indicator should be _DIG_SmartPoints

Kỹ năng: Metatrader

Xem thêm: tradestation mql, tradestation, tradestation code metatrader, translate tradestation metatrader, open indicator, source code translate, code open indicator, translate tradestation, mql4 tradestation, simple indicator mql4, source code metatrader, code mql, simple mql, tradestation mql4, simple mql4, source code tradestation, need someone look pictures, tradestation source, indicator mql, tradestation open file, translate mql4, tradestation indicator, source code mql4, mql indicator, mql4 code

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) a, Israel

Mã Dự Án: #1046285

Đã trao cho:

Frankie4Fingers

I'm ready to start right now.

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
1.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

EasyJob2010

Hi. Please Check PM.

$70 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
wibuste

I can help you with this project. Please check PM.

$30 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
0.0