Đã Trao

mfr health and social care

i have the case study....and i have some work done plus feedback from my teacher .....i just need to check it and corections...and i need LO3 AND LO4

Kỹ năng: Quản lí, Research Writing

Xem thêm: teacher f, health social care, level health social care, health check, check someones paypal feedback

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) london, United Kingdom

Mã Dự Án: #4542958

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sdk2788

Hired by the Employer

$30 USD trong 5 ngày
(831 Đánh Giá)
8.3