Đã Trao

mfr health and social care

i have the case study....and i have some work done plus feedback from my teacher .....i just need to check it and corections...and i need LO3 AND LO4

Kỹ năng: Quản lí, Research Writing

Xem thêm: teacher f, health social care, health and health care, clinical health psychology case study, case study writing public health, write health social care report, writing report health social care, report writing health social care, write report health social care, level health social care, health social care report writing, health social care write case study, health check, check someones paypal feedback

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) london, United Kingdom

Mã Dự Án: #4542958

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sdk2788

Hired by the Employer

$30 USD trong 5 ngày
(831 Đánh Giá)
8.3