Router firmware modification

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I want the firmware file to be modified. Only firmware file is with me and no source code. Only experts are recommended to bid.

Vi điều khiển Điện tử Lập trình C

ID dự án: #37256144

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 4 tuần trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình₹7667 cho công việc này

nikita33m

This is Nikita Meena, I have relevant skills for this. I'll propose to you accordingly your instructions.

₹9000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hasanovjavharbe5

I understand you are looking for a provider to modify the firmware on your router. Only experts are recommended to bid on this job so I believe I am the perfect fit for this project. With over 15 years of experience in Thêm

₹7000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0