Đã Đóng

Thiết kế ECU phanh ABS

5 freelancer chào giá trung bình$158 cho công việc này

wjavaid046

I carefully read your project requirements and I understand that you want to design Speed control the signal Micro Controller based project, yes I will design it for you just in 4 to 5 hours. Come on chat for more disc Thêm

$100 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.7
ojomanuel

Tôi là một kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp và kỹ sư điện. với hơn 10 năm kinh nghiệm trong Mạch vạn năng, Trình mô phỏng (QUCS), Bố cục PCB, Arduino và đã từng làm việc trên Điện tử và Tự động Công nghiệp. Các lĩnh vực tô Thêm

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
DavidTranPhuong

Bạn làm đề tài tốt nghiệp à? Bạn so sánh tốc độ giữa 2 bánh là không chính xác đâu. Bạn phải detect được bánh đó có bị lock hay không để biết nhả bớt lực phanh sau đó siết lại. Quá trình này được lặp đi lặp lại vài ngh Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
RachitGroup

✋Xin chào, Lời chào từ Ấn Độ!! Sau khi xem xét chi tiết công việc bạn cung cấp, tôi hiểu rằng bạn cần trợ giúp trong việc thiết kế ECU phanh ABS. Tôi vui mừng nói rằng tôi đã làm việc trong các dự án tương tự cho khá Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
manu2310

I can be flexible because I am a student and am on vacation so I can respond to the need actively. I have electronic devices to assist with the workflow. I want the communication and working process to be continued in Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0