Đã hoàn thành

a work using MSP430

Được trao cho:

fnkhan61

Hi, I am interested in doing this. Thanks

€30 EUR trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.8

3 freelancer đang chào giá trung bình €35 cho công việc này

wahab14

Hi there, i can do it

€40 EUR trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
3.5
RLT

Dear Sir, We are Reserach and Development company whose working area are : -Digital Motor Control -Analog Design -Electronic Design -Power Electronics -PCB design -Embedded system -Matlab -Simulation of ha Thêm

€35 EUR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
2.4