Đang Thực Hiện

162495 courses evidence

course evidence for various courses. form lingual to informatic courses. evidence of participants, teachers, courses, job orders for teachers, invoices for participants and groups, group forming, report on working hours of teachers

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Microsoft Access

Xem nhiều hơn: access group, job invoices, informatic, courses, microsoft access invoices, group invoices, access invoices

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Croatia

ID dự án: #1908685