Đã hoàn thành

329028 Programming Project 1245377550

I NEED a module for access database to get data from a table and export to an excel template.

get table1 where employee number =1 send this excel file to

g/employee 1/[url removed, login to view]

get table2 where employee number =2 send this excel file to

g/employee 1/[url removed, login to view]

I have 1000 employee.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Microsoft Access

Xem nhiều hơn: programming number, programming module, programming access database, number programming, module programming, microsoft project template, microsoft access programming, excel data programming, excel and access programming, excel access programming, access database module, microsoft programming, need a programming project, microsoft excel programming, i need a programming project, need programming project, excel access table, microsoft excel template, microsoft template access, microsoft project export microsoft access

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) United States

ID dự án: #2074837

Được trao cho:

Prashantskin

[login to view URL] Please see the PMB - Thanks Prashant

$20 USD trong 1 ngày
(491 Đánh Giá)
7.1