Đã hoàn thành

MS Access DB Build

Build and deliver custom Access DB to manage time and billing for small business.

-Customer Info

-Billing Summary

-Print/export to PDF

Kỹ năng: Microsoft Access

Xem thêm: billing microsoft, microsoft small business, microsoft access for business, db, access summary, access pdf, build small, manage time, microsoft access small business, access 2012, billing access, summary microsoft access, access billing, access customer, access custom export, customer db, customer access, access print pdf, access db, access print, small billing, microsoft access billing, access 2007 vba print pdf, vba print pdf access, access print pdf vba

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Irvine, United States

Mã Dự Án: #1734663

Đã trao cho:

MattThrower

Over 8 years of ms access experience

$340 USD trong 3 ngày
(9 Đánh Giá)
4.8

5 freelancer đang chào giá trung bình $278 cho công việc này

torajiv

VBA expert here - more detailed offer in PM - Thanks Rajiv

$250 USD trong 7 ngày
(89 Đánh Giá)
6.2
Aronvitki

I have over 10 years experience with MS Access and currently have Access 2010. The 7 days includes prototype, modifications, and debugging. See PM for an example of my work.

$250 USD trong 7 ngày
(8 Đánh Giá)
3.7
raman2012

I will finish this project for you. i have 4 years of experience in Access.

$300 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
xyzrkt

Ready to start the work right now.

$250 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0