Đã Đóng

access coder needed..

I need the access coder needed.. for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Microsoft Access, Kiến trúc phần mềm, MySQL, Visual Basic

Về khách hàng:
( 613 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34039979