Đã hoàn thành

2nd - Access 2007 + Data Evaluation + Report Design

Được trao cho:

guevanjr

Thanks for invitation

$40 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
3.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

ayaz12

Hello Sir! Plz check PMB for detail. Thanks.

$50 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0