Đã hoàn thành

Database Adjustments

Được trao cho:

kulhanekd

I would like to bid. Thanks Donna

$35 USD trong 1 ngày
(34 Đánh Giá)
5.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

syslogic

Guess I could fix that.

$40 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
3.9
AmirAly

Sir , Check PMB please

$30 USD trong 0 ngày
(7 Nhận xét)
3.5
bouslimi1979

Please check PM. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.6
iosifrn

Hello, I have over 16 years of programming experience in MS Access, VBA, Excel, Web Development, ASP.NET, SQL Server, ORACLE, MySQL, C#, Visual Basic and others. I worked for companies like SIKORSKY, GE Aircraft Engin Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0