Đã Đóng

Tuyển người sửa chương trình trên Access (Cần gấp)

Mình có chương trình viết trên Access giờ muốn sửa lại 1 2 chức năng thôi. Bạn nào có khả năng thì giúp mình nhé.

Kĩ năng: Microsoft Access

Xem nhiều hơn: exist access sqlexpress dbnetlib, vba email access, access form page, access 2007, access database joomla, search functionality access, convert access exe, access exe, protect word document using access database

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #8101526

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

blacksun118

bạn có thể cho mình biết về phần mềm của bạn và chức năng cần sửa đồi không hoặc có thể gửi phần mềm (đã xóa dữ liệu nếu cần bảo mật) cho mình xem

$20 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0