Đã hoàn thành

Need help in setting up Azure Postgresql backup in a different zone for zone redundancy

Được trao cho:

(1 Nhận xét)
4.0

2 freelancer chào giá trung bình$50 cho công việc này

kashifnadeem86

Hi, I'll help with this and have experience with azure backup. Best,

$50 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
3.5