Đã hoàn thành

Change layout of Word documents to match new company branding

Dự án này đã kết thúc thành công bởi privani với giá $50 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I will give you 24 Microsoft Word documents 2-5 pages each, that need to be edited so that they now match the new branding for the company.

The logo, header, font and font sizes are changing.

The finished documents need to be readable and laid out in a business like way.

I will supply a Master document that you can use a s a guide to how the other documents need to look.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online