Đã đóng

Help with Recruitment

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹10357 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Currently I seeking some freelancer to help me to recruit some technical person to my team. They should be knowledgable in job posting in free sites and get the resource to come to my office located in Chennai. It will be part-time job based on the need, but I would like to keep the person long term for any future recruitment also. You should have good understanding on recruitment and convience the candidate to come for the interview. High speed internet for voice / video calls necessary and you need to do first level filtering of the resources. I have few open position which needs to be filled out immediately.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online