Đã Đóng

Gõ văn bản

2 freelancer chào giá trung bình$20 cho công việc này

basharami

Hello sir, I am here to complete your project. Please send me a message to discuss more. I will be lucky by your message. Bashar

$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ductuancdt

Tôi có kinh nghiệm về word, excel, powerpoint. Tôi có thể làm tốt công việc này. Hãy chọn tôi và chúng ta thảo luận. Rất vui được hợp tác với bạn!

$25 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0