Đang Thực Hiện

Translation

I will translate from german to arabic and the first 3 clients are free

Kỹ năng: Microsoft Office

Xem thêm: free translate german turkey, free enlish arabic translation

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Egypt

Mã Dự Án: #14784077

Đã trao cho:

rosangeles92

A proposal has not yet been provided

$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $22 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
juveria01

$25 can do for this project. Relevant Skills and Experience Working since a long time with MS Office. Proposed Milestones $25 USD - .

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0