Đã đóng

Recover corrupt mdf file for SQL Server 2008

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R1342 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

We have a corrupt mdf file. This happened after a customer formatted their old Windows 7 machine with a new Windows 10 installation. We have managed to recover the mdf but we are not able to attach and get an error when trying to do so. The file is definitely corrupt due to the formatting. The file is 393MB.

We will pay on successful recovery of the file.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online