Recover corrupt mdf file for SQL Server 2008

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách R210 - R1750 ZAR
 • Tổng Lượt Chào Giá 16

Mô Tả Dự Án

We have a corrupt mdf file. This happened after a customer formatted their old Windows 7 machine with a new Windows 10 installation. We have managed to recover the mdf but we are not able to attach and get an error when trying to do so. The file is definitely corrupt due to the formatting. The file is 393MB.

We will pay on successful recovery of the file.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online