Đã đóng

2 x Windows VPS and perhaps VPN with IP for London

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là zł636 PLN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
zł90 - zł750 PLN
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Hi

I would like to set up 2 X WINDOWS VPS accounts. Preferable one with static IP for Central Europe and one VPS with the static IP for London. i need windows on them so I can login and use their screens as a separate virtual computer. I would run there my thunderbird accounts and google chrome and some additional software. Would be necessary to contact with the vps computers through google chrome from my local laptop and also through Remote Desktop for Windows. Would be great to have automatic backups once a week, firewall and basic security implementation. Do you think I should run additionally VPN with static IP from goldenfrog for extra security etc ? I never had any experience with linux desktop... if you believe its easy and still be able to use remotely linux from my windows computers ...please give me a buzz. Greets M.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online