Đã Đóng

navision developer

1 freelancer đang chào giá trung bình €2500 cho công việc này

adisapsystem

Hi, I am an experienced Navision devloper with good experience in NAV functional and technical domain. I can provide you exclusive services. Regards, Aditi Relevant Skills and Experience Navision Proposed Milestones Thêm

€2500 EUR trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0