Đã Đóng

MicroStrategy and Teradata support

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

sivarc

I have good experience in Microstrategy with Teradata. kindly let me know further details. Thanks, Siva

$250 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0