Đang Thực Hiện

Play until level 10

All you have to do, is play the game until you reach level 10.

you will get a one time payment of $50

You can start now at

[url removed, login to view]

Kỹ năng: MMORPG, Kiểm tra phần mềm

Xem thêm: to level, play, game level, torn, level software, play software, level game, testing payment software

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1689307

Đã trao cho:

palikari23

Dedicated player ready to take the challenge and try this game.

$5000 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $5000 cho công việc này

RicardoAlves

Hi, i'm ready to test your game

$5000 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.3