Đã Đóng

Addictive Game app

I want to find someone that can make an addictive game app for me. We need to talk to get all the details situated.

Kĩ năng: Mobile App Development, iPhone, Android, Thiết kế trò chơi, Phát triển game

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Staten Island, United States

ID dự án: #34045041

28 freelancer chào giá trung bình $38/giờ cho công việc này

(82 Nhận xét)
9.7
(66 Nhận xét)
8.7
(325 Nhận xét)
9.1
(139 Nhận xét)
9.0
(139 Nhận xét)
8.6
(71 Nhận xét)
8.3
(186 Nhận xét)
8.2
(59 Nhận xét)
8.0
(19 Nhận xét)
8.0
(124 Nhận xét)
7.9
(183 Nhận xét)
7.9
(21 Nhận xét)
7.5
(75 Nhận xét)
7.5
(120 Nhận xét)
8.0
(14 Nhận xét)
7.3
(64 Nhận xét)
7.0
(29 Nhận xét)
6.9
(44 Nhận xét)
6.2
(35 Nhận xét)
6.4
(47 Nhận xét)
5.8