Đã Đóng

[Phát Hành và Phát Triển Sản Phẩm App Và Games] -- 2

Apero Technologies Group là một công ty đa quốc gia làm việc trong lĩnh vực công nghệ, Hiện nay chúng tôi đang đứng thứ 24 trên bảng xếp hạng toàn cầu của các nhà phát hành trên Google Play. Trong dự án phát hành này, chúng tôi tìm kiếm các nhà phát triển game và app đã có sẵn sản phẩm trên store để hỗ trợ nhau cùng phst triển

Kĩ năng: Mobile App Development, iPhone, Android

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #34171545

7 freelancer chào giá trung bình $204/giờ cho công việc này

(80 Nhận xét)
9.6
(327 Nhận xét)
9.1
infowider11

Hello there, I have enormous experience in this kind of iOS and android application + website and would like to help you complete the website, android and ios app development. -My major skills HTML5, CSS3, Bootstra Thêm

$1125 USD / giờ
(42 Nhận xét)
8.0
espsofttech

Hello, I have checked your job description. I have huge experience in coding & building apps with FLUTTER and REACT NATIVE. Overall 8 years of an experience in Mobile application designing and development. Highly Expe Thêm

$50 USD / giờ
(40 Nhận xét)
7.1
Koki1216

Hello, this is Koki from Japan who has been working with Mobile app development for over 7 years now I have checked your project description carefully and I think that I can help you to complete this project fully 100% Thêm

$50 USD / giờ
(3 Nhận xét)
5.1
artistixeit

Hi there, Thanks, I am glad to learn about this opportunity. I am a Full stack developer with over 12 years of experience, working with leading IT Industries while keeping a successful worldwide clientele projects ac Thêm

$50 USD / giờ
(19 Nhận xét)
7.0
(0 Nhận xét)
0.0