Đã Đóng

Sinh nhật cho bé

Thiết kế app cho chiến dịch chạy trên FB fanpage.

Khuyến khích mọi người đăng ký, trả lời bảng câu hỏi và gửi ảnh.

Muốn chuyển đổi các fan này thành thành viên của một panel online.

Chi tiết trao đổi thêm qua email và gửi brief riêng.

Chú ý: Chỉ làm việc với các bạn ở Hồ Chí Minh.

Kĩ năng: Cài đặt dụng cụ, Test ứng dụng di động

Xem nhiều hơn: m&t, admin panel online data entry work, admin panel online travel, admin panel online testing html project, admin panel online examination php, online store fan page, website control panel online payment, single panel online cartoon, control panel online payment, find admin panel online, online user form admin panel php create

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #7840760