Đã Đóng

Mobile development

Ứng dụng iPhone/iPad iPhone và iPad Tôi cần nó được xây dựng và thiết kế

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #11440845

1 freelancer đang chào giá trung bình $1250 cho công việc này

rajatkoushik

Mobile development is very easy way develope to any mobile here the first method to develop mobile we need pcb and front cell main part is pcb and second main part is front [login to view URL] cell is body of mobile and pcb is Thêm

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0