Đã Trao

Mobile Dialer Apps

Looking for Mobile Dialer Apps (To make call thru VoIP Soft switch ) for iPhone, Android, Nokia and PC 2 Phone dialer to run under the same platform / server .

Kĩ năng: Android, iPhone, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: nokia android phone, voip switch, voip mobile dialer, voip dialer, soft switch, soft phone, mobile platform, mobile f, dialer, Apps, android dialer, iphone nokia, looking apps, voip dialer nokia voip dialer nokia, mobile voip call, android mobile soft, soft phone mobile, mobile apps iphone android, android iphone voip, voip switch phone dialer, soft dialer voip, apps server, mobile dialer android phone, mobile android apps, soft dialer iphone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Thailand

ID dự án: #1605893

1 freelancer đang chào giá trung bình $600 cho công việc này

techcity

Hired by the Employer

$600 USD trong 15 ngày
(69 Nhận xét)
8.2