Đang Thực Hiện

Mobile + lightbox fixes

* Mobile fix

* Lightbox fix

Kỹ năng: AJAX, Javascript, Magento, XML

Xem thêm: fix mobile, mobile fix, fix lightbox virtuemart, hectorpn, lightbox asp fix, fix easy lightbox, easy lightbox fix magento, fix lightbox, lightbox fix, lightbox php mysql, lightbox modifications

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) Crows Nest, Australia

Mã Dự Án: #1614350

Đã trao cho:

vigentocommerce

Hired by the Employer

$100 AUD trong 1 ngày
(257 Đánh Giá)
8.4