Đã hoàn thành

Add Ad SDK to Android app in 1 day

Very simple project: Add Ad SDK to Android app in 1 day

This project is very easy. All you need to do is Add thevAd Sdk and it is done.

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: sdk android, phone ad, sdk, project add, in 1 day, c++ to android, app ad, add 44, android sdk simple, simple sdk, android sdk phone, android phone sdk, sdk simple, simple project done android, easy project android, day android app, need iphone app ported android right away, need ios app converted android, ibej, simple project android, android simple project, android app easy, android app project, android sdk app, mobile ad

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) BA, United States

ID dự án: #4543323

Được trao cho:

csengineerz

Lets get started.

$40 USD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

jithuthrissur

hi i am ready to do this project.

$30 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
2.8