Đang Thực Hiện

Add Ad SDK to Android app in 1 day

Very simple project: Add Ad SDK to Android app in 1 day

This project is very easy. All you need to do is Add thevAd Sdk and it is done.

Kỹ năng: Android, Mobile App Development

Xem thêm: sdk android, phone ad, sdk, project add, app ad, add 44, android sdk simple, simple sdk, android sdk phone, android phone sdk, sdk simple, simple project done android, easy project android, day android app, ibej, simple project android, android simple project, android app easy, android sdk app, mobile ad, iphone app convert android, app ports android, iphone app converter android, add sound botton sdk

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) BA, United States

Mã Dự Án: #4543323

Đã trao cho:

csengineerz

Lets get started.

$40 USD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

jithuthrissur

hi i am ready to do this project.

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.8