Đã Đóng

Addresses from LDAP to Android phone

We run an LDAP server on a Linux environment. Now I search for a possiblity to get that addresses on our adroid phones. The synchronisation should run only from the LDAP to the phone.

Kỹ năng: Android, Mobile App Development

Xem thêm: ldap android, android ldap, get android, android search ldap, android ldap linux, adroid phone, phone android, ldap, run android linux, ldap server, android mobile phones, adroid mobile, possiblity, android phones, run linux android, server android, server environment android, simple phone android, code phone android iphone, android local addresses, phone android game engine, lock phone android api, joomla phone number ldap, android server, people names addresses phones

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) 26125 Oldenburg, Germany

Mã Dự Án: #1039783

2 freelancer đang chào giá trung bình €138 cho công việc này

kakoappa

Please check your PM.

€75 EUR trong 1 ngày
(22 Đánh Giá)
6.0
SICS

Please check PMB

€250 EUR trong 5 ngày
(11 Đánh Giá)
5.8
rajshekharit

Please check your PM

€200 EUR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0