Đã hoàn thành

Android app optimalisation.

Android app optimalisation.

Our app is not working good and need to have some improvements and need to be more stable.

Is not working on 3.0 or higher and need to work at 2.3

In app browser need to work better

Code need to be cleaned up

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: android 3.0, android 2.3 3, android 2.3, android 2.2.2, android 2.2, android 21, browser app, android browser, android app c#, android app code, better android, browser phone, android app browser, mobile android app, browser android, android app improvements, mobile browser code, android browser app, android app 2012, android code code, code android app, jochemlub, open android app android browser, write code reader app android, app android radio stream code

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Rotteram, Netherlands

ID dự án: #1614251

Được trao cho:

mynameisajay

As discussed.

$30 USD trong 0 ngày
(30 Đánh Giá)
4.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

somakent

PLEASE CHECK PMB

$170 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0