Đang Thực Hiện

Android app optimalisation.

Android app optimalisation.

Our app is not working good and need to have some improvements and need to be more stable.

Is not working on 3.0 or higher and need to work at 2.3

In app browser need to work better

Code need to be cleaned up

Kỹ năng: Android, Mobile App Development

Xem thêm: android 21, browser app, android browser, android app code, better android, browser phone, android app browser, mobile android app, browser android, android app improvements, mobile browser code, android browser app, android app 2012, code android app, jochemlub, android app phone, android phone browser, shoutcast code app android, android app wrapper browser, code scanner app android, android browser wrapper app, browser wrapper app android, need android app

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Rotteram, Netherlands

Mã Dự Án: #1614251

Đã trao cho:

mynameisajay

As discussed.

$30 USD trong 0 ngày
(30 Đánh Giá)
4.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

somakent

PLEASE CHECK PMB

$170 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0